Fettutskillere type GF

Fettutskillere type GF er konstruert for separering og oppfanging av fett før utslipp i kloakken. Denne fettutskilleren skal monteres dersom det slippes ut mer enn 1 kg fett med kloakk i bedrift eller offentlig bygg per dag. Animalsk og vegetabilsk fett med en tetthet på mindre enn 0,95 g/cm3 kalles fett.