Service og vedlikehold

Hvert år gjennomfører våre serviceteknikere kontroll av alle anlegg to eller tre ganger – uten at kundene våre merker noe til det. Vi utfører service etter avtale, inkludert all pålagt rapportering til kommunen og direkte melding til kunden med beskjed om at alt er gjort etter endt kontroll.
Under en anleggskontroll måler vi slamnivået med et elektronisk slamlodd. Vi måler pH-verdien og fosfat-fosfor-nivået. I tillegg gjennomfører vi en visuell kontroll av utløpsvannet og fyller på med de kjemikaliene du trenger for at anlegget skal fungere optimalt. 

Det er ikke behov for at eier er til stede under kontrollen. Vi sender skjema med oversikt over resultater og eventuelle bemerkninger på e-post rett etter vårt besøk.

Før du installerer det valgte produktet, er det viktig å vurdere:

  • Teknisk prosjekt;
  • Tomtens plassering og areal;
  • Jordtype (sand, leire, leirjord, etc.);
  • Er det mulig å slippe det rensede kloakken ut i drenering, dreneringsgrøft, åpen vannforekomst.

Alle de ovennevnte aspektene bestemmer kostnadene ved installasjon av kloakkrenseanlegg. I tillegg, om nødvendig, kan det rensede vannet brukes til å vanne plenen