Horisontal spillvannstank

Avhengig av behovet kan underjordiske tanker for avløpsvann også brukes til å lagre ulike væsker, granulære og bulkmaterialer, gjødsel. Dette er mest aktuelt for bønder som lagrer store mengder av ulike materialer. Det er viktig å nevne at avløpstanker med stor diameter er produsert med avstivningskanter. På denne måten sikres produktets styrke for å lagre en større mengde kloakk eller andre væsker og materialer.