Oljeutskilleren

Oljeutskilleren (ellers – oljefellen) er beregnet for separering av sine lette produkter fra regnvann. Slike innretninger brukes til primærbehandling av kloakk før det slippes ut i stormavløpet, eller til sluttbehandling før det slippes ut i vannforekomster. Oljeutskillere kan brukes på bensinstasjoner, automatiske verksteder eller skrapplasser, parkeringsplasser og gater, industrianlegg m.m.