Ny generasjon biologisk behandling av hurtig avløpsvann

Moderne, eksklusivt design biologiske enheter for rensing av husholdningsavløpsvann fra individuelle hus, gårder, kommersielle lokaler, etc., hvor antall brukere ikke overstiger 50 GE (befolkningsekvivalent). Denne enheten renser fosfor veldig godt, som er rikelig i husholdningskjemikalier og personlige hygieneprodukter. Kloakkrenseanlegget er designet for å rense kloakken som kommer fra kjøkken, bad, WC og andre rom med lignende formål. Det er forbudt å helle olje, fett (den tillatte mengden fett er den som normalt kommer inn i rørledningen under oppvask), kjemiske stoffer (lakk, maling, blekemidler og andre stoffer, spesielt de som inneholder klor) i enheten. Overflateavrenning fra taket, hagen, etc., samt vann fra svømmebassenger, som kan forstyrre den hydrauliske driften av enheten, kan heller ikke komme inn i enheten.